Information:

Datum, tid och plats

2024-03-14
08:30 - 10:00

Digital workshop

Sista anmälningsdatum
2024-02-12

Aktiviteten riktar sig till
Bibliotekspersonal i Västerbotten


Att vara en viktig vuxen på biblioteket

En viktig del av arbetet med läsfrämjande är att få barn och unga att känna sig trygga, sedda och lyssnade på, när de är i kontakt med biblioteket.

Inom ramen för Läsfrämjandelyftet erbjuder vi kursen Att vara en viktig vuxen (en kurs framtagen av BRIS - Barnens rätt i samhället) till all personal på bibliotek i Västerbotten.
Innehåll
  • Synen på barn
  • Bemötande
  • Att finnas där för barn som har det svårt
  • Utmanande möten
  • Att påverkas

Upplägg
Kursen innehåller en filmad föreläsning (1,5 timme lång) med socionom Catarina Nylund och en fördjupad digital workshop (1,5 timme lång).

Kontakta Christer Edeholt för att få tillgång till filmen om du inte redan fått det. 

Du kan själv välja vilken tid som passar bäst för dig att vara med på workshop ( länk skickas ut senare). Du deltar alltså på en workshop, inte alla. Begränsat antal ca 30 personer varje datum.  

12 mars 8:30-10:00 
14 mars 8:30-10:00 
19 mars 8:30-10:00 

Anmäl dig till en workshop senast 12 februari

Till anmälanTillbaka till kalendariet