Information:

Datum, tid och plats

2024-02-26
13:30 - 14:10

Digitalt via Zoom

Aktiviteten riktar sig till
Bibliotekspersonal


Bibliotek i beredskap: Biblioteksbussarnas roll i totalförsvaret

De mobila biblioteken har av vissa organisationer tidigt definierats som samhällsviktiga i händelse av kris.

Marina Eklund, utvecklingsledare på Regionbibliotek Norrbotten, berättar om hur man kan rusta mobila bibliotek i glesbygd inför en kris. Marina har även arbetat i projektet DigiBy, som lade grunden till ett fortsatt arbete i frågan.

Det finns tid för frågor och reflektioner i slutet av webbinariet.


Plattform/länk: Zoom, https://regionvasterbotten-se.zoom.us/j/82213054451
Tillbaka till kalendariet