Information:

Datum, tid och plats

2024-04-26
10:30 - 11:30

Digitalt via Zoom

Aktiviteten riktar sig till
Professionella som jobbar med små barns språkutveckling.


Bok på recept och Språkbad: frågelåda!


Digitalt frågerum om de regionala koncepten Bok på recept och Språkbad. Ingen anmälan krävs.

Tillbaka till kalendariet