Information:

Datum, tid och plats

2024-03-13
10:00 - 15:30

Lycksele och digitalt

Aktiviteten riktar sig till
Bibliotekschefer i Västerbotten


Bibliotekschefsmöte

Temat är biblioteksplaner, både den nya regionala som ska tas fram under året och era kommunala planer utifrån olika perspektiv. Dagen kommer att ge mer om du hunnit läsa igenom dels KB:s rapport, dels en sammanställning som Region Jönköpings län tagit fram för ett par år sedan:Så här ungefär kommer dagen att se ut:

9.30 Kaffe/te och smörgås finns framdukat

10.00 - 12.00 Ny regional biblioteksplan 2025–2028 - vad innebär det för våra kommunala bibliotek? Hur hänger planerna ihop? Input och dialog i smågrupper.

Här kommer fler programpunkter att läggas in, men de är inte helt klara ännu.

12.00 - 13.00 Lunch

13.15 - 14.00 Kungliga biblioteket är med på länk och berättar om den nya rapporten "Hur används de kommunala biblioteksplanerna?" (bifogas som bilaga). Tid för frågor och dialog.

14.00 -15.00 Diskussioner i mindre grupper om innehåll, framtagandeprocess, förankring mm.

15.00 Avrundning och sammanfattning av dagen

15.10 Kaffe/te och något gott innan avfärd

Tillbaka till kalendariet