Information:

Datum, tid och plats

2020-10-27
09:30 - 16:00

Hotell Lappland, Lycksele

Aktiviteten riktar sig till
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten


Hbtq-diplomering, träff 2

Mer information kommer

Tillbaka till kalendariet