Utbildning

Glesbygdsmedicinskt centrum genomför utbildningar och kurser inom vård och omsorg i glesbygd för vårdpersonal och verksamma i väglöst land.

I SK-kursen Akutsjukvård i glesbygd får deltagarna lära sig akut omhändertagande i glesbygd där de medicinska resurserna är begränsade

Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG)

Vad kan jag som verkar i väglöst land göra själv tills hjälpen kommer? Kursen Akutsjukvård i extrem glesbygd utbildar dig som arbetar i fjällvärld och extrem glesbygd i hjärt- och lungräddning och livräddande åtgärder enligt den internationellt etablerade ABCDE-modellen. 

Akutsjukvård i glesbygd

Akutsjukvård i glesbygd är en specialistkompetenskurs för läkare som är i början av sin specialiseringstjänstgöring. Det är en bred, akut inriktad kurs som har stort fokus på hantering av akuta situationer i glesbygd där de medicinska resurserna är begränsade, samt arbetsvillkor i glesbygden. Kursen ger bland annat deltagaren kunskap om hur man identifierar och behandlar svårt sjuka patienter, samt patienter som drabbats av skador, med hjälp av patientnära och distansöverbryggande teknik.

Se film om kursen 

Roland Gustafsson Projektkoordinator
E-post
roland.gustafsson@regionvasterbotten.se
Mobil
+46703277494