Biobanksinformation

Har du frågor angående informations- och samtyckeshantering är du välkommen att kontakta regionens biobankssamordnare. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Nej-talong med förtryckt inskickningsadress

Dokument

För övrig dokumentation på biobanksområdet hänvisas till Nationella biobanksrådets webbplats.

Webbplatsen utgör officiell plats för nyheter och publikationer från Nationella biobanksrådet som är ett samverkansorgan om biobanksfrågor och biobankslagens tillämpning utsett av Sveriges kommuner och region. I rådet finns företrädare för region, universitet och läkemedelsindustri.

Här finns regionernas gemensamma biobanksdokumentation. Denna innefattar såväl patientinformation som nyheter, information, föreskrifter, policydokument, blanketter samt avtalsmallar gällande tillgång till provsamling för vårdpersonal, forskare, verksamhetsansvariga och biobanksansvariga.

Webbplatsen skall dessutom utgöra en portal för att nå andra platser som behandlar biobanksfrågor.

Biobankssamordnare Johanna Åkerlund
E-post
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 62