Forskning och innovation

Forskning, utveckling och innovation är viktigt för hälso- och sjukvården, för välfärden och för utvecklingen i regionen.

Vår särskilda vision för universitets- och regionsjukvården förutsätter att forskningen är stark och konkurrenskraftig. En värdefull bas för forskningen i Västerbotten är våra omfattande biobanker som rymmer prov från länets befolkning under lång tid.

För att utveckla och sprida ny kunskap på objektiv grund krävs vetenskaplig djup och bredd. Regionen vill därför bredda den patientnära forskningen och förbättra förutsättningarna för forskning och utveckling i alla verksamheter.

Region Västerbotten ligger i framkant inom området telemedicin och vård på distans. Målet är att skapa en tillgänglig och jämlik vård för länets invånare oavsett var man bor.