Aktuellt jämställdhet och jämlikhet

Här kan du läsa om aktuella processer och projekt inom området jämställdhet och jämlikhet.

Modellregioner för jämställd styrning och ledning

Region Västerbotten ingår under 2019-2020 i SKR-satsningen på modellregioner för jämställdhet. Arbetet genomförs inom den regionala utvecklingsförvaltningen och bygger på ett koncept för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking) som pågår under drygt ett års tid. Region Västerbotten arbetar tillsammans med Region Värmland och Region Gotland.

HBTQ-diplomering

Region Västerbotten har sedan 2016 genomfört hbtq-diplomeringar inom regiones verksamheter. Syftet med hbtq-diplomeringarna är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i regionens verksamheter, utifrån ett patientperspektiv, ett arbetsmiljöperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Hbtq-diplomeringen är en del av arbetet att förverkliga regionens policy Jämställdhet och jämlikhet.

Hbtq-diplomeringen riktar sig till hela arbetsgrupper då det är, till exempel, hela kliniken, mottagningen, avdelningen eller enheten som blir diplomerad. Detta erbjuds alla verksamheter inom regionen, både med och utan patientkontakt. Processen till att bli hbtq-diplomerad består av webbutbildning, två fysiska halvdagsträffar samt uppgifter individuellt och i grupp. Själva utbildningsdagarna går att anpassa för både stora och små arbetsgrupper såväl som för arbetsplatser som ej kan stänga sin verksamhet.

Alla hbtq-diplomerade vårdenheter finns listade på 1177 Vårdguiden Västerbotten.

Länk till hbtq-diplomerade verksamheter på 1177