Enklare att lämna klagomål till vården i Västerbotten

Dina synpunkter på vården är en viktig del i arbetet att göra den bättre. Nu finns ett webbformulär som gör det enklare för dig som inte är nöjd med vården att klaga.

Person som håller en mobil i handen. Fotografi.

Som patient ska du få en god och jämlik vård och bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt kan du lämna synpunkter eller klaga. Det kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Lämna klagomål via webben

I första hand bör du vända dig dit du fick vård. De kan bäst förklara vad som har hänt och ge information om vad de ska göra för att det inte ska inträffa igen. I Västerbotten kan du numera göra detta genom att fylla i ett formulär direkt på webben. Formuläret är anpassat för dator, mobil och surfplatta.

Du kan välja att vara anonym, men om du vill ha svar så måste du skriva din e-postadress eller telefonnummer. Du ska få ett svar på ditt klagomål inom fyra veckor, oavsett om du använt formuläret eller kontaktat vården på något annat sätt.

– Formuläret ska underlätta för patienterna att ge sin syn på hälso- och sjukvården. Klagomålen kommer direkt in i avvikelsesystemet, vilket även underlättar för avvikelsehandläggarna i verksamheten, säger Ingrid Hugosson-Wallgren, kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare.

Du når formuläret via 1177.se på sidan Om du inte är nöjd med vården.

Fler sätt att lämna synpunkter eller klaga

Behöver du stöd kan du ta kontakt med patientnämnden som är en opartisk instans och hjälper patienter eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten. Patientnämnden är länken mellan verksamheten och patienterna och har en viktig roll i att öka patientsäkerheten.

– Patienterna är en värdefull resurs och det gäller att ta tillvara deras synpunkter. Vi sammanställer alla ärenden som kommer in och tar fram statistik som kan jämföras med tidigare år. Det blir en stor kunskapsbank som används av hälso- och sjukvården för att göra den ännu bättre, säger Peter Sjöstedt, kanslichef för patientnämnden.

Patientnämnden utreder inte ditt klagomål utan de ser till att du får ett svar med en förklaring så snart som möjligt.

– Vi pratar med patienten för att ta reda på vilka förväntningar som finns på klagomålet från deras håll och berättar vilka alternativ som finns. Vi informerar även patienten om sina rättigheter i vården och ger råd och stöd till den som vill söka ersättning för eventuell skada som uppstått i samband med vård, säger Peter Sjöstedt.

Om en allvarlig skada har skett eller någon har avlidit kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

På 1177.se finns kontaktuppgifter till patientnämnden i Västerbotten.

Information om patientnämnden i Västerbotten

Tillbaka till nyhetslistan