NYHETER 2022-05-19

Får bedriva nationell högspecialiserad vård för barn med svår lungsjukdom

Barn- och ungdomscentrum Västerbotten har som en av fyra enheter i landet av Socialstyrelsen tilldelats tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för svåra kroniska lungsjukdomar hos barn. – Nu får vi möjlighet att utveckla den högkvalitativa vård som vi redan bedriver, säger överläkare Fredrik Hegardt.

West och Hegardt
Christina West och Fredrik Hegardt ser fram emot att bedriva vård på en nationell nivå för att stärka och utveckla sin kompetens. Foto: Jan Alfredsson

 

 

 

Verksamheten vid Norrlands universitetssjukhus med viss vård för barn med misstänkt, diagnostiserad eller oklar lungsjukdom är en av de mest välorganiserade i landet och mycket väl ansedd. Därför var det naturligt att ansöka om att få bedriva nationell högspecialiserad vård.

– För att kunna göra det måste det finnas stöd från andra enheter på sjukhuset och vi tog därför fram ansökan i samverkan med andra basenheter som alla är positiva, berättar verksamhetschef Antti Holsti.

Tillgång till klinisk kompetens

Socialstyrelsen har listat sex diagnosgrupper som de enheter som ansökt om tillstånd ska ha kompetens för. Barn- och ungdomscentrum Västerbotten har ansökt om och fått tillstånd till att bedriva vård för fyra av diagnosgrupperna:

  • barn med primär ciliär dyskinesi, en kombination av kroniska luftvägsproblem
  • barn med kronisk obstruktiv lungsjukdom av oklart ursprung och behandlingsresistens
  • barn med bronkiekstasier, förstorade luftrör
  • barn med kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom där andningen minskar eller upphör helt under sömn.

– Det finns en kravlista som alla som bedriver nationell högspecialiserad vård måste uppfylla. Det handlar bland annat om tillgång till klinisk kompetens och maskinell utrustning, att vi utför forskning och har ett internationellt samarbete inom området, förklarar professor Christina West, medicinskt områdesansvarig.

Utveckla kompetensen

Att man nu tilldelats tillståndet för att bedriva nationell högspecialiserad vård är positivt för både Norrlands universitetssjukhus och Barn- och ungdomscentrum Västerbotten.

– När vi nu fått möjligheten att bedriva vård på en nationell nivå kan vi stärka och utveckla vår kompetens, erbjuda stimulerande, spännande och utvecklande arbetsuppgifter, bygga upp ett samarbete med andra kliniker och utveckla vår forskning, säger Antti Holsti.

Betyder mycket för barnen

Men framförallt betyder beskedet mycket för alla barn och unga i den norra sjukvårdsregionen med svåra kroniska lungsjukdomar.

– De får fortsatt högkvalitativ vård vid det egna universitetssjukhuset och slipper åka så långt, avslutar Christina West.

 

Tillbaka till nyhetslistan