NYHETER 2022-07-14

Goda resultat med off label-läkemedel mot MS

Patienter med multipel skleros (MS) som behandlades med läkemedlet rituximab hade betydligt lägre risk att drabbas av skov än MS-patienter som fick standardbehandling. Det visar en klinisk fas 3-studie som publicerats i The Lancet Neurology. Jonatan Salzer, överläkare och medicinsk chef på neurologiska kliniken, deltar tillsammans med kollegor på neuroimmunologiteamet som medprövare i studien.

Jonatan Salzer, överläkare i neurologi och medicinsk chef på neurologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus samt docent i neurologi vid Institutionen för klinisk vetenskap, neurovetenskaper vid Umeå universitet. Foto: Privat foto

Studien är en multicenterstudie som omfattar 195 patienter som nyligen diagnostiserats med den vanligaste formen av MS, skovvis förlöpande MS. Patienterna kommer från 17 olika sjukhus i Sverige. Norrlands universitetssjukhus i Umeå är det näst största centret och har deltagit med strax över 20 patienter. Jonatan Salzer har ansvarat för studien i Umeå och har bidragit både i sin roll som MS-läkare och som forskare vid Umeå universitet.

I studien slumpades patienterna till att få antingen rituximab (Mabthera) eller standardbehandling med dimetylfumarat (Tecfidera). Rituximab är inte godkänt som MS-läkemedel eftersom det har saknats data från kliniska fas 3-studier. I mindre studier och observationsstudier har läkemedlet dock visat sig ha god effekt vid skovvis förlöpande MS. Därför förskrivs det ofta ”off label”, vilket innebär att behandlande läkare ensam tar på sig ansvaret för behandlingen.

Patienterna följdes under 24 månader för att undersöka förekomsten av skov, det vill säga försämringar av sjukdomstillståndet. Resultaten visar att de som behandlats med rituximab hade fem gånger lägre risk för skov. Endast tre av 98 patienter som fått rituximab drabbades av skov, jämfört med 16 av 97 patienter som fått dimetylfumarat. Resultaten kunde även bekräftas vid magnetkameraundersökning. Det observerades ingen ökad risk för biverkningar med rituximab.

– Resultaten kan få stor betydelse för användningen av rituximab eftersom det nu finns starkare bevis för dess goda effekt. Det kan framför allt få betydelse i länder där det inte finns resurser till att använda de dyra standardpreparaten. Då kan rituximab vara ett attraktivt och kostnadseffektivt alternativ, säger Jonatan Salzer.

Pionjärer inom behandlingen

Norrlands universitetssjukhus var tidiga med att använda rituximab på patienter där ingen annan behandling fungerade. Det har bidragit till att de nu kunnat delta i studien med så pass många patienter.

– Vi är jättetacksamma gentemot alla patienter som har deltagit. Vi hoppas att studien kan bidra till att underlätta för fortsatt användning av det här effektiva läkemedlet, säger Jonatan Salzer.

Studien har huvudsakligen genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus. Huvudförfattare är Anders Svenningsson, som tidigare varit verksam inom Region Västerbotten och vid Umeå universitet.

Tillbaka till nyhetslistan