Katarzyna Wikström blir projektledare för God och nära vård i södra Lappland

Katarzyna Wikström har utsetts till projektledare för det omställningsarbete mot god och nära vård i södra Lappland som nu påbörjas i Region Västerbotten. Hon kommer närmast från ett uppdrag som kommunchef i Norsjö kommun.

– En viktig rekrytering för oss. Katarzyna blir med sin djupa förankring inom den kommunala sfären kombinerat med god kännedom om regionens utmaningar perfekt för uppdraget. Vi behöver ett starkt team för att klara omställningen och kunna vara ett föredöme för resten av landet, säger Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland.

 – Jag är väldigt glad för att jag har fått förtroendet att leda detta viktiga arbete. Jag hoppas att vi genom projektet kan skapa reella förändringar – i samverkan med kommuner men även genom förändrade strukturer och ny teknik – för att öka invånarnas upplevelse av god och nära vård i södra Lappland, säger Katarzyna Wikström.

Omställning i samverkan

I början av juni återrapporterades delbetänkandet ”God och nära vård – Vård i samverkan” till Socialdepartementet. Utredningen beskriver både nuläget av utmaningar i hälso- och sjukvården men även vilka aspekter som behöver beaktas i omställningen av hälso- och sjukvård.

Sverige står inför betydande demografiska utmaningar. Andelen personer som är 80 år och äldre väntas öka kraftigt och utvecklingen är särskilt tydlig i glesbygd. För att hälso- och sjukvården ska kunna göra den omställning som krävs beslutade regeringen nyligen att Region Västerbotten tillsammans med Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland får dela på sex miljoner kronor under 2019.

Södra Lappland blir föregångare

Södra Lappland har valts ut som ett modellområde där Region Västerbotten tillsammans med kommunerna, inklusive privata aktörer och civilsamhället, nu ska ta fram en målbild samt testa arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård.

Syftet med omställningen till en nära vård i Sverige och Region Västerbotten är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Målet är att skapa kostnadseffektiv, hälsofrämjande, lättillgänglig och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vården ska ge ökad delaktighet, vara individanpassad samt bedrivas nära invånarna.

Delbetänkandet God och nära vård SOU 2019:29

Tillbaka till nyhetslistan