NYHETER 2020-11-04

Kognitivt stöd i digital form

För fyra år sedan fick Habiliteringscentrum i Lycksele pris för sina innovativa visningsmiljöer med kognitivt stöd. Nu blir detta än mer tillgängligt när miljön i visningsrummen digitaliseras, en extra bonus i tider av coronapandemi.

Digital visningsmiljö
Nu digitaliseras Habiliteringscentrums innovativa visningsmiljöer med kognitivt stöd. Foto: Jan Alfredsson

I samband med att Habiliteringscentrums verksamhet för barn, ungdomar och vuxna för sex år sedan flyttade ihop en trappa upp på Stenbergska hälsocentralen, föddes idén om att inreda några av rummen som visningsrum, där olika typer av kognitivt stöd visas.

Bland annat finns ett träningskök med färgmärkta vred på spisen och en toalettpappershållare där en röd tejp visar hur mycket papper som behövs. Plus mängder av andra kognitiva stöd.

Kognitivt stöd film
Detalj från en av filmerna från den kognitiva visningsmiljön.

Avgörande för vardagen

– Det är enkla hjälpmedel som ofta är avgörande för att brukaren ska få vardagen att fungera, säger Monica Hällgren, en av arbetsterapeuterna som tagit fram visningsmiljöerna.

För ett par år sedan påbörjades arbetet med att digitalisera visningsmiljöerna.

– Det är inte möjligt för alla att komma hit och vi vill kunna erbjuda kunskapen om kognitivt stöd till kollegor i både region och kommun, brukare och deras anhöriga, berättar Monica Hällgren.

Spelade in egna filmer

Arbetsterapeuterna vid Habiliteringscentrum filmade med hjälp av egna mobiltelefoner några av de redan tidigare uppställda visningsmiljöerna och läste in det manus som de själva skrivit.

– Vi har fått hjälp av vår verksamhetsutvecklare Maria Björklund och German Diaz på Lärande region med att färdigställa och publicera filmerna, förklarar arbetsterapeut Sanna Kärrman.

Tips och stöd

Sidan på Lärande region på Region Västerbottens intranät, ”Tips om kognitivt stöd i vardagen”, är ännu inte färdig och mycket återstår innan allt är digitaliserat. Filmerna är också uppladdade på regionens YouTube-konto, men det finns många fördelar med att använda sig av sidan på intranätet.

– Där finns det fler tips som till exempel länkar till andra sidor och annat material som visar på hur man använder sig av kognitivt stöd, berättar Sanna Kärrman.

Individuella stöd

Det är inte bara färgmärkning av kaffebryggare eller vred på spisen som används som kognitivt stöd.

– Det mesta vi arbetar med är bildstöd som utformas individuellt utifrån personens behov, säger Monica Hällgren.

– En stor del av arbetet med kognitivt stöd handlar om att hitta rätt bildstöd utifrån personens behov samt följa upp, utvärdera och eventuellt göra ytterligare anpassningar, säger Sanna Kärrman.

Där ord inte räcker

Ett exempel är de sociala berättelser som beskriver något där vanliga ord kanske inte räcker till.

– Vi har en social berättelse som heter ”Tore på ögonmottagningen” och en som handlar om hur man ska göra för att åka på en resa, förklarar Monica Hällgren.

Jättebra idéer

Lokalerna i Lycksele och de inspelade filmerna kan förhoppningsvis också leda till att en förälder till ett barn med kognitiva behov får en god idé.

– De kan komma på att något de ser här kan vara jättebra för dem att ha hemma, säger Sanna Kärrman.

Tillbaka till nyhetslistan