NYHETER 2022-05-23

Sommarplanering, kompetensförsörjning och trivsel på jobbet

Se hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa i en intervju om sommarplaneringen i vården och hur man arbetar med kompetensförsörjning, men även om vårdens beredskap med anledning av kriget i Ukraina. Avslutningsvis övergår samtalet till att handla om att vikten av att känna att ens arbete är meningsfullt och att ha kul på jobbet.

 

 

 

Hur går det med sommarplaneringen i hälso- och sjukvården?

– Det är en utmaning och något som man arbetat hårt med i verksamheterna sedan flera månader tillbaka för att försöka lösa. Vår ambition är att alla medarbetare ska få fyra veckors semester under sommarperioden men det finns vissa enheter där det tyvärr ser svårt ut för oss att klara detta, säger Brita Winsa.

Brist på personal, inte minst läkare och distriktssköterskor är en av era stora utmaningar och huvudskälet till att bland annat primärvården krymper kostymen tillfälligt i sommar. Vad har ni gjort för att lösa sommarbemanningen?

– Inför sommarperioden jobbar vi alltid med olika åtgärder för att försöka rekrytera vikarier och hyrpersonal. Inom primärvården sker en viss samplanering i sommar där man samarbetar mellan närliggande enheter och på vissa håll stänger växelvis för att klara av att bemanna upp. Vård kommer att erbjudas men som patient kanske du under vissa veckor kommer att hänvisas till en annan hälsocentral än du vanligtvis går till. Sedan tittar vi också på möjligheten att dra ned på primärvårdsjouren i Umeå under vardagar. Det har varit tufft för medarbetarna inom primärvården länge nu och inte minst under pandemin och med vaccinationsuppdraget. Folk behöver semester helt enkelt.

Vad jobbar ni med på lång sikt när det gäller att trygga kompetensförsörjningen?

– Det finns flera exempel på åtgärder; utbildningsbidrag, uppdragsutbildningar tillsammans med universitetet, att jobba med bra planering och för en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser. På regionövergripande nivå håller vi på att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi tillsammans med chefer och facken kring åtgärder som är viktiga för att göra skillnad inom det här området. Det är ett intensivt arbete som pågår.

Hur har kriget i Ukraina påverkat vården i Västerbotten? Vad kan vi hjälpa till med och är vi beredda ifall det krävs?

– Vi är beredda och kommer att kunna hjälpa till om det behövs, men än så länge har vi inte påverkats så mycket i verksamheten. När kriget bröt ut var vi i Region Västerbotten och våra samarbetspartners på nationellt plan snabba med att se över hur vi kan samordna oss och vara beredda på ett mottagande. Det är cirka 450 personer som hittills kommit till Västerbotten, då framför allt kvinnor och barn. Vi är skyldiga att göra hälsoundersökningar och vaccinationer, sedan behöver vi nå fram till dessa personer så att de använder sig av vårt erbjudande. Vi finns också med på en nationell nivå och har beredskap för att ta mot patienter från Ukraina, men där har vi hittills inte fått hit någon patient.

I debatten om vårdens utmaningar är det många röster som säger att lösningen är mer resurser i form av fler anställda och högre löner. Hur tänker du kring det?

– Att det är en fråga som vi bör diskutera. Vi är idag många som arbetar inom vården, faktiskt fler än vi någonsin varit. Det stora problemet är att vi inte kommer att kunna bli fler, oavsett om vi hade resurser så finns det inte personer att tillgå. Samtidigt har vi den demografiska utvecklingen med fler äldre och där en del har ett stort vårdbehov. Det kommer ställa större krav på vården. Oavsett allt annat behöver vi se över våra arbetssätt så att vi klarar av att erbjuda vård trots att vi blir färre.

Det är fullt förståeligt att många vill ha en högre lön, men vi har en viss mängd pengar att tillgå från skattemedlen. Att höja lönerna rakt av är ingen snabb och enkel lösning, för vården har inga pengareserver. Det är viktigt att se över bemanning och att vi arbetar på rätt sätt, saker som kan minska stressen på vår personal och i slutändan bli bättre för patienterna.

Hur ska vi få folk att vilja stanna kvar i vårdyrket?

– Det allra viktigaste är att man får uppleva att jobbet är meningsfullt och att ha kul på jobbet. Det är jätteviktigt att man har trevliga kollegor och en bra stämning på arbetsplatsen. Att man vågar och kan föra fram sina åsikter, att man pratar om sådant som inte fungerar. Det är också viktigt att ha dialog och att arbeta i team. Att man tillsammans arbetar med frågor för att göra saker bättre på sin arbetsplats. Då behövs förstås en lyhörd chef.

Vi som arbetar inom vården har nog lätt att uppleva att jobbet är meningsfullt. Vi jobbar med så viktiga saker, liv och död och allt där emellan. Att ha ett möte med en patient till exempel, det upplever man ofta som väldigt meningsfullt och om man trivs med sina kollegor så kan man förhoppningsvis också ha kul på jobbet.

Vi behöver prata om de här frågorna, vad är det som gör att jag upplever att mitt jobb är meningsfullt, hur jobbar vi tillsammans, gör vi rätt saker, blir det bra för patienterna. Jag hoppas och tror att man arbetar mycket med detta i verksamheterna, avslutar Brita Winsa.

Text och intervju: Thomas Jonsson
Film och redigering: Linn Johansson

Tillbaka till nyhetslistan