Parkering vid Skellefteå lasarett

På lasarettsområdet finns flera besöksparkeringar, se parkeringskarta nedan.