Nyheter

12 sep 2023

Upplevelser av att leva med stomi i glesbygd

En nyligen publicerad studie beskriver glesbygdspatienters upplevelser av att leva med stomi. Stomikomplikationer är vanliga och påverkar många aspekter i vardagen. Stomiproblem hanteras vanligtvis av en specialiserad stomisjuksköterska, en tjänst som inte finns i glesbygdskommuner i södra Lappland*.