Nyheter

27 okt 2023

De får Region Västerbottens medel för postdoktoral meritering 2024

Tio medarbetare i början av sin forskningskarriär har nu tilldelats Region Västerbottens ettåriga forskningsanslag. En av dem är neurologen David Bäckström, som forskar på Parkinsons sjukdom och andra Parkinsonliknande sjukdomar med syfte att förbättra tidig diagnostik och behandling.

26 okt 2023

Upphandlingen kring förlossningen i Lycksele avbryts

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid ett extrainsatt sammanträde under torsdagen att avbryta upphandlingen rörande förlossningsverksamheten vid Lycksele lasarett. Anledningen är att det vid anbudstidens utgång endast fanns ett giltigt anbud, vilket inte nämnden ser som önskvärt ur konkurrenshänseende. Nu inleder verksamhetsledningen i Lycksele ett intensivt rekryteringsarbete efter såväl egen personal som hyrpersonal, med ambitionen att åter kunna starta upp förlossningsavdelningen i egen regi i slutet av januari 2024.

26 okt 2023

Marit Shirin Carolasdotter får internationellt stipendium för dans/koreografi

Dansare och koreograf Marit Shirin Carolasdotter, verksam i Västerbotten, tilldelas Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet på 10 000 euro uppmärksammar och uppmuntrar konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet.

25 okt 2023

Följ med sjuårige Viggo på quiz-premiär

Var sitter Emil när han gjort hyss och vad heter staden där Lasse-Maja bor? Det är frågor som ställs längst med väggarna inne på Skellefteå lasarett. Lekterapin har tillsammans med sjukhusbiblioteket skapat en quizrunda för att bidra till inlagda barns välmående och fysiska aktivitet. Det blir mycket att hålla reda på när droppställningen ska med på äventyret. – Jag har haft så jobbigt och alla de här frågorna fått mig på så bra humör, säger ett av barnen som deltog på premiärrundan.

24 okt 2023

Sammanfattning från regionstyrelsen den 24 oktober

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland ärendena fanns bland annat regionplan och budget 2024, förslag till höjning av patientavgifter vid besök i öppenvården samt Region Västerbottens kulturplan 2024–2027. Ärendena går nu vidare för slutligt beslut i regionfullmäktige.

24 okt 2023

Nu öppnar bokningen för vaccination mot covid-19 och influensa

Från och med idag den 24 oktober kan alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och influensa boka tid. Det går bra att få båda vaccinen vid samma tillfälle. Vaccinationerna inleds den 7 november.

22 okt 2023

Region Västerbottens kulturstipendiater 2023 utsedda

Nu står det klart vilka som blir årets mottagare av Region Västerbottens kulturstipendier. Tre av länets aktiva konstnärer har valts ut inom kategorierna bildkonst, dans och teater. Precis som tidigare år delas även ett hedersstipendium ut.

22 okt 2023

Nominera till Västerbotten GrandPris 2024

Varje år delas den prestigefyllda utmärkelsen Västerbotten GrandPris ut till en aktör, organisation eller en individ, som gjort särskilda insatser för Västerbotten.

19 okt 2023

Heimdall flyttar hem – med nyskriven låt

Skellefteås centralaste hälsocentral håller stängt mellan den 19 och 23 oktober för att flytta tillbaka till sina ordinarie lokaler på Köpmangatan 15. Lagom till hemvändningen släpps en nyskriven låt av personal på hälsocentralen. – Vi vill förmedla att vi är tillbaka och fira lite att vi flyttar "hem" igen. Låten är klämkäck och lätt att minnas, säger sjuksköterskan och låtskrivaren Karl Hartelius.

18 okt 2023

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 oktober

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) sammanträde var bland annat upphandlingsärendet kring bemanning av förlossningsavdelningen i Lycksele uppe för tilldelningsbeslut. Nämnden beslutade dock att bordlägga ärendet, det vill säga att beslut skjuts upp till ett kommande extrainsatt sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden som hålls torsdag den 26 oktober. Fortsatt sekretess råder i och med att det är en pågående upphandling.

16 okt 2023

Parhästar drar hälsan framåt tillsammans

Hitta din parhäst! En uppmaning cirka 70 personer från vård- och omsorgen i Skellefteå och Norsjö fick när de möttes för att samverka och inspireras. Några som hittat varandra över region- och kommungränserna är verksamheterna riktade till barn- och unga. – Bra att träffas och höra om allt bra arbete som redan görs men också inspirerande att fortsätta samverka, säger Lisa Högdahl som är chef för elevhälsan på Skellefteå kommun.

13 okt 2023

Urbans analysmetoder viktiga i många kliniska studier

Urban Wiklunds forskning handlar främst om att utveckla matematiska metoder för att analysera medicinska signaler som speglar hjärtats funktion. Hans metoder han använts i många kliniska studier på flera områden. Nu har han tilldelats pris för sina insatser.

13 okt 2023

Camilla och Nisse snackar jämställd amning

Varje år infaller Nordiska amningsveckan under vecka 42. Mellan 16-20 oktober erbjuds lunchföreläsningar kopplat till 2023 års tema ”Jämställdhet och hur man kan möjliggöra amning för dagens föräldrar”. En av föreläsningarna som går att lyssna till är småbarnsföräldrarna Nisse Nyborg och Camilla Wallén som berättar om partnerns betydelse under amningsperioden.

12 okt 2023

Interreg Norra Periferi och Arktisprogrammets fjärde ansökningsomgång är nu öppen

Ansökningsomgången är öppen den 11:e oktober 2023 till den 2:a februari 2024 (12:00 CET).

09 okt 2023

Regionbibliotek Västerbotten arrangerar världens första Pekbokmässa

Den 20-21 oktober arrangerar Regionbibliotek Västerbotten världens första Pekbokmässa för alla som är intresserade av små barns språkutveckling. Fredagen är till för de som jobbar med små barns språkutveckling och lördagen vänder sig till allmänheten. Här finns något för alla som är intresserade av små barns språk.

06 okt 2023

Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom efter covid-19

Ioannis Katsoularis har i sin forskning kommit fram till att covid-19 kan leda till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Resultaten visar på vikten av vaccination och kan användas vid vård av patienter med covid-19.

04 okt 2023

Nu inleds planeringen för vaccination mot RS-virus i Västerbotten

Folkhälsomyndigheten gick nyligen ut med en rekommendation om att vaccination mot RS-virus rekommenderas till flera grupper. Nu inleder Region Västerbotten arbetet med att planera för hur regionen inför nästa vintersäsong kan göra vaccinet tillgängligt för invånare i Västerbottens län.

04 okt 2023

Skellefteå återigen sjätte bästa AT-sjukhuset

För andra året i rad hamnar Skellefteå lasarett på plats 6 av totalt 67 sjukhus som erbjuder allmäntjänstgöring, AT, för läkare i Sverige. - Jag är väldigt stolt över alla medarbetare på sjukhuset som möjliggör den fina utbildningen för AT-läkarna, säger Anna Hedlund som är medicinsk chef på Barn- och ungdomscentrum och tidigare övergripande AT-studierektor på Skellefteå lasarett.

03 okt 2023

Nytt projekt ska matcha metallindustrins behov i Skellefteå

För att tillgodose behovet av kompetens inom den nya metallindustrin och bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle startas nu ett projekt i Skellefteå: Yrkesvux för metallindustrin och den gröna omställningen. Projektägare är Skellefteå kommun tillsammans med Region Västerbotten.

02 okt 2023

Årets mobila bibliotek finns i Västerbotten

Priset Årets mobila bibliotek 2023 tilldelas Julla Májja – den samiska biblioteksbussen. Priset delas ut av Svensk Biblioteksförening.

02 okt 2023

Höga betyg till specialistsjukvården i länet

Majoriteten av patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården har haft en bra helhetsupplevelse av vården, det visar 2023 års nationella patientenkät, NPE.