Framtidens kulturpolitik och Sápmi – hur skall den samiska kultursektorn kunna utvecklas

Spellista

Den kulturella infrastrukturen på det samiska området står på en mycket bräcklig grund och lever på magra betesmarker. Betydelsen av kulturens roll för demokratiutveckling och samhällsbyggande samt för synliggörandet av urfolk är en central fråga internationellt liksom i ett samiskt/svenskt/nordiskt perspektiv.

Såhkie Umeå sameförening vill lyfta frågorna om kulturens villkor och bjuder därför in till ett toppmöte i Ubmeje/Umeå.

Vi vill:

  • genomlysa samisk kulturpolitik
  • öka kunskapen kring samiska kultursektorns betydelse
  • öka olika aktörers möjligheter att bidra till utveckling
  • öka möjligheterna för kulturarbetare att möta en ny publik
  • öka uppdraget för arrangörer och institutioner

Framför allt:
Vaska fram och skapa en strategisk långsiktig riktning för samisk kulturpolitik i Sápmi.

Vi bjuder in:

  • kulturaktörer i Sápmi och Sverige
  • organisationer, samiska kulturarbetare, politiker och tjänstemän inom kulturpolitik och samepolitik
  • forskare och yrkesutövare som är delaktiga i den samiska miljön
  • samer och en intresserad allmänhet