NYHETER 2021-12-21

Anslag för två PostDoc forskare

Kempestiftelserna har beviljat Christer Grönlund stipendier för att rekrytera två disputerade forskare under två år inom AI och ultraljudsteknik. Dessa ska stärka forskningen kopplat till utveckling av nya diagnostiska ultraljudsmedoder för kärl- och muskelsjukdom.