NYHETER 2021-04-12

Artificiell Intelligens för säkrare diagnostik

MT-FoU kommer att arbeta med två olika fallstudier med att studera hur artificiell intelligens skulle kunna tillämpas inom hälso- och sjukvården för att förbättra diagnostik inom dessa områden.

 

De områden som kommer att studeras är klassificering av hudbilder  samt av digitala bilder av trumhinna och hörselgång. MT-FoU arbetar tillsammans i det här projektet med läkare på Backens hälsocentral, öron- näsa halsmottagningen samt hudmottagningen. Projektet kommer att pågå under nästan hela 2021 och är finansierat med 250 000 från Regionala utvecklingsmedel. Kontaktperson på MT-FoU är Fredrik Öhberg.

Tillbaka till nyhetslistan