Tandvård

Folktandvården Västerbotten omfattar allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, utbildningstandvård och tandteknisk verksamhet.

Folktandvårdens kliniker på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till våra folktandvårdskliniker?

Folktandvårdens kliniker på 1177.se
Folktandvården Teg

Information om tandvård för vårdgivare

Folktandvårdens uppdrag

Regionen har genom Folktandvården totalansvaret för att erbjuda alla barn och ungdomar i länet en regelbunden hälsoinriktad tandvård. Folktandvården ansvarar också för specialisttandvård och tandvård till patienter med särskilda behov. Folktandvården ska också se till att allmäntandvård finns i hela länet. Vården anpassas utifrån befolkningens behov, demografiska förändringar, hälsoutveckling och övrig samhällsutveckling. Utöver traditionellt tandhälsovårdsarbete i befolkningen är folktandvården aktiv i folkhälsoarbetet med särskilt fokus på tobaksprevention och kostvanor.

Genom avtal med staten ansvarar regionen för att kliniska resurser och pengar för klinisk patientnära forskning finns vid institutionen för odontologi vid Umeå universitet.