Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus, Nus, är det största sjukhuset i länet och norra sjukvårdsregionen. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876 000 människor som bor på en yta som motsvarar över halva Sverige.

Norrlands universitetssjukhus på 1177.se

Du hittar öppettider och kontaktuppgifter till kliniker och mottagningar på 1177.se.

Norrlands universitetssjukhus Hitta klinik och mottagning Besöksregler i vården

Karta över Norrlands universitetssjukhus

Med hjälp av vår besökskarta kan du planera ditt besök på sjukhuset. Här finns bland annat målpunkter, parkeringar, busshållplatser och invändiga gångstråk.

Digital karta över Norrlands universitetssjukhus 

Instruktioner för karttjänsten

Parkeringar vid Norrlands universitetssjukhus

 

Om Norrlands universitetssjukhus

Den vård och behandling som ges här har hög kvalitet och sjukhuset har flera år i rad legat på topp-placeringar när Dagens Medicin utsett bästa universitetssjukhus. Norrlands universitetssjukhus ansvarar även för nationell högspecialiserad vård för plexus brachialisskador samt för luftburna intensivvårdstransporter i norra sjukvårdsregionen.

På sjukhuset bedrivs omfattande forskning och undervisning i nära samarbete med Umeå universitet.

Omkring 5 600 personer har Norrlands universitetssjukhus som arbetsplats. Av dem är ungefär 600 läkare och 2 000 sjuksköterskor.

Sex profilområden

För att fortsatt utveckla regionsjukvård i toppklass har regionen utsett sex profilområden vid Norrlands universitetssjukhus:

  • Behandling av plexus brachialisskador
  • Kardiovaskulär genetik
  • Luftburna intensivvårdstransporter
  • Neonatal intensivvård
  • Stereotaktisk funktionell neurokirurgi
  • Strålbehandling


Läs mer om profilområden vid Nus