Upphandling

Avdelningen för upphandling upphandlar varor och tjänster på uppdrag av regionens ledning. Upphandlingarna görs för och i nära samarbete med regionens verksamheter.

Syftet med upphandling är att använda skattemedel på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Målet är att verksamheterna i Region Västerbotten ska köpa varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris. Leverantörer får även möjlighet att delta på lika villkor.

Regionens upphandlingar regleras av LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) samt övrig lagstiftning och regionens regelverk.

Upphandlingsprofilen gäller för Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222.

Regionen annonserar aktuella upphandlingar via e-Avrop.

Aktuella upphandlingar

Kontakt

Postadress

Region Västerbotten
Inköpsanalys och upphandling
901 89 Umeå

Telefonnummer
090-785 00 00 vxl

E-postadress (ej för anbud)

inkop@regionvasterbotten.se

 

Mikael Jönsson TF Sektionschef för upphandling
E-post
mikael.p.jonsson@regionvasterbotten.se