Stöd till forskning

I Region Västerbotten har vi mycket goda förutsättningar för forskning. Här satsar vi sedan många år på klinisk forskning av högsta klass i starka forskningsmiljöer.

Forskningen bedrivs både i egen regi och tillsammans med Umeå universitet. Vi har tillsammans med universitetet också en nationellt ledande satsning på kombinationstjänster för yngre forskare.

Flera befolkningsbaserade projekt som Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-studien har pågått i många år. Sådan så kallad longitudinell forskning ger tillsammans med unika provsamlingar i våra gemensamma biobanker en bas för fortsatt stark forskning. Forskningen underlättas av att vi har teknisk utrustning av högsta klass. 

Enkel samverkan ett signum för Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus har en unik infrastruktur med väl upparbetade kontaktvägar där det utmärkta samarbetet mellan klinisk verksamhet och laboratorier är ett signum. 

Kliniskt forskningscentrum

Vid Kliniskt forskningscentrum bedriver forskare både akademiska och företagssponsrade studier. Forum Norr för klinisk forskning är en plattform av forskningsstödjande infrastruktur för de fyra norra regionerna. Ett annat exempel på patientnära forskning är den livaktiga forskningsenheten på Skellefteå sjukhus. Norrlands universitetssjukhus har också tillsammans med Umeå universitet en rad centrumbildningar som satt Umeå på kartan. Exempel på det är Umeå Brain Function Centre, Molecular Infection Medicine Sweden, Umeå centrum för molekylär medicin och det nystartade Wallenberg centrum för molekylär medicin. 

Medicinsk teknik-FoU

Medicinsk teknik-FoU är en för Sverige unik avdelning med spetskompetens inom medicinsk teknik. Här bedriver vi forskning och utveckling i världsklass i nära samarbete med sjukvårdens basenheter och universitetet.

EU-projektkontor

Region Västerbottens EU-projektkontor hjälper till med information och kompetensutveckling kring EU:s fonder och program.

HTA Norr

Alla inom hälso- och sjukvårdsverksamheter som har behov av att genomlysa en klinisk frågeställning inom Norra sjukvårdsregionen kan ställa en fråga.

Mer bakgrund och länk till ansökningsformulär