Folktandvården

Här hittar du som söker jobb information om folktandvården i Västerbotten. Här hittar du också information om folktandvårdens introduktionsprogram.

Jesper Dahlberg

Folktandvården behöver dig!

Utbilda dig till ett jobb hos oss. Vi behöver tandläkare, tandsköterskor och tandhygenister inom Region Västerbotten.

Du utbildar dig till tandläkare eller tandhygenist vid Odontologiska institutionen på Umeå Universitet.

Du utbildar dig till tandsköterska inom ramen för Yrkeshögskolan, i samarbete med Viva Resurs/Umeå kommun.

Våra arbetsplatser

I Västerbotten finns det mesta, en varierad natur, allt från det karga kustlandskapet vid Bottenviken till den mäktiga fjällnaturen i väster på gränsen mot Norge. Däremellan finns inlandet med milsvida skogar och myrar.

Folktandvården Västerbotten

Folktandvården har cirka 600 medarbetare varav cirka 150 är tandläkare. Vi finns i länets alla 15 kommuner och har totalt cirka 30 kliniker. Folktandvården Västerbotten omfattar allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, utbildningstandvård och tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för odontologi vid tandläkarhögskolan.

Världens bästa tandvård 2020

Att uppnå en bättre tandhälsa är grunden för vårt arbete. Vi arbetar efter Regionens gemensamma värdegrund, som i kortversion lyder ”Ständigt bättre – Patienten alltid först!”, ett etiskt och moraliskt rättesnöre och en kompass i det dagliga arbetet.

Folktandvårdens traineeprogram 

Vi vill ge dig en så bra start som möjligt i din yrkesroll, däför erbjuder vi våra nya tandläkare ett trainee-program. Genom att knyta ihop teori och praktik ger vi dig möjlighet att utvecklas och växa. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss i Västerbotten.

Hos oss får du:

  • personlig handledning med ett individuellt anpassat introduktionsprogram
  • regelbundna träffar med din handledare med återkoppling och avstämning
  • ett gott omhändertagande och en strukturerad start i ditt nya arbete
  • klinikbaserad introduktion som bygger på lärande och kvalitet framför produktion
  • auskultationer under första året
  • träffar med andra nyutexaminerade för erfarenhetsutbyte och utbildning
  • goda möjligheter till kompetensutveckling
  • ett nära samarbete med erfarna kollegor och specialister.

Folktandvårdens Trainee-program.pdf

Sommarjobb 2021

Du som läser till tandläkare kan under sommaren arbeta hos oss i Folktandvården Västerbotten. Ta chansen att under några veckor i sommar få praktiska erfarenheter och samtidigt lära känna oss och vår verksamhet!
Du får vara med vid olika undersökningar och behandlingar och får på ett naturligt sätt knyta ihop teori och praktik. Har du gått ut termin nio har du möjlighet att arbeta som tandläkare med tillfällig legitimation.

Ansökningstiden för sommarjobb är 19 november 2020 –21 februari 2021

Ansökan

 

Förmåner i Folktandvården

Som anställd i Region Västerbotten så omfattas du av ett antal personalförmåner. Folktandvården erbjuder dessutom följande förmåner;

Frisktandvård för Folktandvårdens anställda

Alla anställda erbjuds möjligheten att teckna frisktandvårdsavtal med möjlighet att få ersättning för utlägg från arbetsgivaren.
Förmånen gäller alla som är månadsanställda längre än 6 månader.

Hälso- och friskvård

Folktandvården ger dig ett bidrag till friskvårdsaktiviteter mot den faktiska kostnaden dock med ett tak på högst 2000 kr per år.
Ersättningen är lika oavsett sysselsättningsgrad. Du betalar själv hela avgiften och får sedan ersättning mot kvitto.

Förmåner och villkor Region Västerbotten.pdf

Maria Björklund HR-partner
E-post
maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 35 65