Behandlingsrekommendationer

Aktuella behandlingsrekommendationer för läkemedel inom Region Västerbotten.

Läkemedelsrum på Iva på Skellefteå lasarett

Generella behandlingsanvisningar

Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i Västerbotten 

Rekommendera receptfritt

Instruktion: Förskrivning av receptfria läkemedel i Region Västerbotten

Lista över rekommenderade receptfria läkemedel

FAS UT  4- Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling

FAS UT 4 är en handbok med konkreta råd till vårdpersonal om utvärdering av läkemedelsbehandling; utbyte, nedtrappning och utsättning av läkemedel. Boken omfattar de vanligaste läkemedelsområdena för äldre samt några sjukdomsområden. 

Författare: Claes Lundgren 
ISBN 9789144137735

Beställning görs på Studentlitteratur

Tandvårdens läkemedel

Regionala råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården. 

Nationella rekommendationer 2022-2023

Tandvården i Västerbotten - kompletterande rutiner

Läkemedelsboken

Den webbaserade versionen av LB har fått en helt ny utformning och anpassats till den kliniska vardagen och dess behov av att snabbt få fram information om lämplig behandling/lämpliga läkemedel vid ett aktuellt sjukdomstillstånd. Terapirekommendationer, faktarutor och tabeller finns lätt åtkomliga i respektive kapitel.

Läkemedelsboken