Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar beslut i övergripande frågor för Region Västerbotten, exemplevis regionens mål, budget och skattesats. Ledamöterna består av 71 folkvalda politiker.

Hur ledamöternas mandat fördelas i regionfullmäktige styrs ytterst av västerbottningarna själva via allmänna val var fjärde år. Valet i september 2022 resulterade i att åtta politiska partier representeras: Socialdemokraterna 27 mandat, Moderaterna 12, Vänsterpartiet 9, Centerpartiet 6, Liberalerna 3, Sverigedemokraterna 6, Kristdemokraterna 5 och Miljöpartiet 3. Ledamöterna träffas cirka fem gånger varje år.

Presidium

Harriet Hedlund

Ordförande
Harriet Hedlund (S)
harriet.hedlund@regionvasterbotten.se

Janeth Lundberg

1:e vice ordförande
Janeth Lundberg (S)
janeth.lundberg@regionvasterbotten.se

Anna-Karin Nilsson

2:e vice ordförande
Anna-Karin Nilsson (M)
annakarin.nilsson@regionvasterbotten.se

Webbsändningar från regionfullmäktige