Förtroendevalda revisorer

Regionens förtroendevalda revisorer är oberoende och granskar på uppdrag av regionsfullmäktige och därmed också indirekt på uppdrag av medborgarna. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och utses av regionsfullmäktige. Regionen i Västerbotten har sju förtroendevalda revisorer.

Revisionskollegium 2023-2026:

Ordförande
Edward Riedl

Edward Riedl (M)
070 - 775 15 42
edward.riedl@regionvasterbotten.se 

Vice ordförande
Bert Öhlund

Bert Öhlund (S)
070 - 537 25 02
Bert.Ohlund@regionvasterbotten.se

Övriga medlemmar i revisionskollegiet

Thomas Nordenstam

Thomas Nordenstam (KD)
070 - 394 94 82
thomas.nordenstam@gmail.com

 

 Mattias Sehlstedt
Mattias Sehlstedt (V)
070 - 627 53 15
mattias.sehlstedt@regionvasterbotten.se 

 

Bertil Burén

Bertil Burén (C)
070 - 334 99 39
bertil.buren@regionvasterbotten.se

 

Eva Andersson (S)

eva.k.andersson@regionvasterbotten.se 

Alf Molin (L)

alf.molin@regionvasterbotten.se  

Regionens förtroendevalda revisorer är en egen myndighet. Revisorernas myndighet har e-postadressen: revisorerna@regionvasterbotten.se En inkommen skrivelse till regionsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.