Norrländska läkemedelsdagarna

De fyra nordligaste läkemedelskommittéerna anordnar årligen läkemedelsdagar i Umeå.

Modellen för dagarna har vi lånat från Kanada, korta föredrag som ska försöka besvara kritiska frågor av praktiskt värde för vården med den evidensbaserade kunskap vi har just nu, hur handlar vi rent praktiskt? Detta med hänsyn till resurser ute på "fältet" och andra både hårda och mjuka faktorer som en läkare ute i praktisk vård måste ta hänsyn till.

Norrländska läkemedelsdagarna hålls den 2 februari 2021.

Inbjudan och program Norrländska läkemedelsdagarna 2021

Nus från Tegsbron

Föreläsningar från tidigare år

Norrländska läkemedelsdagarna 2016

Norrländska läkemedelsdagarna 2017

Norrländska läkemedelsdagarna 2019 
(Inspelade föreläsningar, inloggning krävs)

Norrländska läkemedelsdagarna 2020 (Åhörarmaterial)

Bo Sundqvist Läkemedelskommitténs ordförande
E-post
bo.sundqvist@regionvasterbotten.se