Psykiatrisk klinik Skellefteå

På psykiatriska kliniken i Skellefteå behandlar vi personer som är över 18 år och har psykisk ohälsa och beroendeproblematik som kräver specialistkompetens.

Kontaktuppgifter på 1177.se

Är du patient eller närstående och vill kontakta oss? Då ska du gå vidare till 1177.se.

Psykiatriska kliniken i Skellefteå på 1177.se

Kontakta oss

Psykiatriska kliniken
Skellefteå lasarett
Klockarbergsvägen 20
931 86 Skellefteå

För ärenden som inte rör patienter:
psykiatri.skelleftea@regionvasterbotten.se

Fredrik Renberg Verksamhetschef
E-post
fredrik.renberg@regionvasterbotten.se
Anna Fällman Biträdande verksamhetschef
E-post
anna.fallman@regionvasterbotten.se
Marja Ojala Chefsöverläkare
E-post
marja.ojala@regionvasterbotten.se
Telefon
0910 - 77 19 69
Elisabeth Hedlund Avdelningschef jour- och bedömningsenheten
E-post
elisabeth.hedlund@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 17 33
Kjell Ivarsson Avdelningschef mottagning 1
E-post
kjell.ivarsson@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 71
Johan Lindmark Avdelningschef mottagning 2
E-post
johan.lindmark@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 61
Olov Öhman Avdelningschef mottagning 3
E-post
olov.ohman@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 17 60
Elin Pettersson Tillförordnad avdelningschef Unga Vuxna
E-post
anna.fallman@regionvasterbotten.se
Katarina Gustavsson Avdelningschef beroendemottagningen
E-post
katarina.gustavsson@regionvasterbotten.se
Oskar Nyström Avdelningschef psykiatrisk vårdavdelning 1
E-post
oskar.nystrom@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 46 18
Camilla Holmgren Avdelningschef psykiatrisk vårdavdelning 2
Telefon
0910-77 19 63
Lars Hellgren Avdelningschef beroendeavdelningen
E-post
lars.hellgren@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 31