Hjärtcentrum Umeå

Hjärtcentrum bedriver högspecialiserad hjärtsjukvård avseende diagnostik och behandling för patienter från hela norra regionen, samt förebyggande vård och sekundärprevention.

Hjärtcentrum på 1177.se

Här hittar du kontaktuppgifter till alla enheter på Hjärtcentrum.

Hjärtcentrum på 1177.se

Hjärtcentrums vision är att erbjuda hjärtpatienter bästa möjliga vård, från utredning till uppföljning, med god tillgänglighet, respektfullt bemötande och delaktighet. Vårt arbetssätt bygger på teamarbete och multidisciplinärt samarbete. Inom Hjärtcentrum ryms de medicinska specialiteterna:

  • Thoraxkirurgi
  • Thoraxanestesi och intensivvård
  • Kardiologi
  • Klinisk fysiologi
  • Arytmi
  • Kranskärlsröntgen/PCI

De högspecialiserade invasiva ingreppen och thoraxoperationerna utförs av specialister med stor erfarenhet. Hjärtcentrums vård monitoreras kontinuerligt genom noggrann datainsamling för att mäta kvalitet och olika aspekter på patientsäkerhet. Hjärtcentrum bedriver även omfattande forskning och utbildning och har ett brett internationellt kontaktnät.

Jobba hos oss på Hjärtcentrum i Umeå

Hjärtcentrum har en drivande roll för Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG.

Profilområdet kardiovaskulär genetik

Kontakta oss 

Postadress
Hjärtcentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 38 51
Fax: 090-12 15 09

Carina Bäckman Verksamhetschef
E-post
carina.backman@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 23 82
Fredrik Holmner Biträdande verksamhetschef
E-post
fredrik.holmner@regionvasterbotten.se
Telefon
090-786 46 27
Stina Jacobsson Chefsassistent
E-post
stina.jacobsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 38 51
Linn Bäckström Chefsassistent
E-post
linn.backstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
076-108 59 67
Jonas Andersson Medicinsk chef thoraxradiologi
E-post
jonas.l.andersson@regionvasterbotten.se
Mattias Karlsson Medicinsk chef thoraxkirurgi
E-post
mattias.karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-786 46 31
Ingela Nordmark Medicinsk chef thoraxanestesi och intensivvård
E-post
ingela.nordmark@regionvasterbotten.se
Telefon
090-786 46 48
Therese Andersson Medicinsk chef kardiologi
E-post
therese.ma.andersson@regionvasterbotten.se
Telefon
Folke Rönn Medicinsk chef arytmienhet
E-post
folke.ronn@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 29 64
Fredrik Valham Medicinsk chef klinisk fysiologi
E-post
fredrik.valham@regionvasterbotten.se
Telefon
090-786 41 80
Nina Brännback Avdelningschef hjärt-kärlmottagning inklusive sjukgymnastik
E-post
nina.brannback@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 36 05
Sara Chennoufi Avdelningschef klinisk fysiologi
E-post
sara.chennoufi@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 35 09
Lena Lindholm Avdelningschef, thorax-operation och anestesi
E-post
lena.e.lindholm@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 36 14
Lars Nyström Avdelningschef, thorax vårdavdelning
E-post
lars.p.nystrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 36 02
Susanne Sandström Avdelningschef thoraxradiologi
E-post
susanne.sandstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 69 24
Maria Karlsson Bitr avdelningschef sekreterare
E-post
maria.e.karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
073-076 24 79
Maria Sjöberg Avdelningschef thoraxintensivvårdsavdelning
E-post
maria.sjoberg@regionvasterbotten.se
Telefon
072-705 38 09
Åsa Sundberg Avdelningschef kardiologen
E-post
asa.b.sundberg@regionvasterbotten.se
Telefon
073-049 25 60
Karin Hoffman Bitr. avdelningschef kardiologen
E-post
karin.hoffman@regionvasterbotten.se
Telefon
076-116 38 03
Jessica Strömqvist Avdelningschef arytmienheten
E-post
jessica.stromqvist@regionvasterbotten.se
Telefon
072-588 82 34
Pernilla Johansson Biträdande avdelningschef THIVA
E-post
pernilla.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
073-088 35 53
Maria Svedelius Biträdande avdelningschef THIVA
E-post
maria.svedelius@regionvasterbotten.se
Telefon
076-136 64 72
Frida Eriksson Vårdutvecklare
E-post
frida.l.eriksson@regionvasterbotten.se
Telefon
073-845 81 44
Susanne Rundgren Vårdutvecklare Hjärtcentrum och objektspecialist Region Västerbottens ledningssystem
E-post
susanne.rundgren@regionvasterbotten.se
Telefon
073-057 58 85
Johan Eriksson Vårdutvecklare
E-post
johan.e.eriksson@regionvasterbotten.se
Telefon
073-843 62 25
Ulrika Johansson Patientsäkerhetssamordnare
E-post
ulrika.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
073-063 01 83
Emily Åström LSA Crosshandledare och vårdutvecklare
E-post
emily.h.astrom@regionvasterbotten.se
Telefon
070-663 09 11