Ekonomistab

Ekonomistaben ger stöd till ledning och verksamhet i ekonomi- och styrningsfrågor. Vi utvecklar och förvaltar ekonomiprocesser och skapar förutsättningar för ledning i hela regionen att styra sin verksamhet.

Ekonomidirektör

Katarina Holmgren
Telefon: 090-785 70 80, 070-285 57 96
E-post: katarina.e.holmgren@regionvasterbotten.se 

Anita Liuski
Chefsassistent
Telefon: 090-785 70 75
E-post: anita.liuski@regionvasterbotten.se

Budgetchef

Kristin Antonsson
Telefon: 090-785 70 65, 0910-77 18 18, 070-675 90 92
E-post: kristin.antonsson@regionvasterbotten.se

Planering och uppföljning

Harriet Boström, enhetschef
Telefon: 090-785 20 28, 070-348 94 24
E-post: harriet.bostrom@regionvasterbotten.se

Redovisningschef 

Jenny Eklund
Telefon: 090-785 32 88, 070-635 32 88
E-post: jenny.b.eklund@regionvasterbotten.se

Verksamhetsstöd

Staffan Karlsson, enhetschef
Telefon 090-785 90 54, 073-028 08 34
E-post: staffan.karlsson@regionvasterbotten.se

Beslutsstöd och analys

Per Sehlin, enhetschef
Telefon: 090-785 70 92, 070-675 70 92
E-post: per.sehlin@regionvasterbotten.se

Adress

Region Västerbotten
Ekonomistab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå