Profilområden

För att garantera regionsjukvård i toppklass, värna och vidareutveckla spetsfunktioner satsar regionen särskilt på åtta så kallade profilområden. Sex av dem finns vid Norrlands universitetssjukhus och två är regionsövergripande.

Nus profilområden

Definitionen för ett profilområde inom den högspecialiserade vården vid universitetssjukhuset är att det är nationellt och internationellt framträdande i vård och forskning och att det samverkar mellan olika specialiteter. 

Profilområden vid Norrlands universitetssjukhus