Forskning kring plexus brachialisskador

Det är svårt att ställa diagnos och ge en prognos vid plexus brachialisskada. På Norrlands universitetssjukhus har vi därför utvecklat metoder för magnetröntgen. Vi bedriver också forskning på stamceller för att minska nervcellsdöden.

 De flesta av armens nerver kommer från armflätan, plexus brachialis
Vid omfattande skador på armens nervfläta, plexus brachialis, är det viktigt att så snabbt som möjligt reparera skadan.

Våra experimentella och kliniska studier har visat att vi med MR kan kartlägga nervcellsdöd och också se hur omfattande den är genom att volymen i nervsystemet minskar. MR har dessutom i preliminära studier visat sig kunna bli ett viktigt verktyg för att följa hur nervfibrerna läker efter behandling.

Vi har sedan 1990-talet studerat hur man diagnostiserar och förebygger nervcellsdöd efter plexusskador. Våra studier har visat hur viktigt det är att så snabbt som möjligt reparera skadan.

I delvis genomförda studier har vi undersökt om tekniken med säkerhet kan beräkna omfattning och läge av plexusskador och om den har den känslighet som krävs för att säkerställa vilka av de barn, som fått plexus brachialisskada vid födseln, som kräver tidig kirurgi. 

Vi hoppas också kunna använda magnetröntgen för att följa läkande nervfibrer efter behandling. 

 

Forskning på stamceller

När skadade nerver skarvas använder vi oftast hudnerver från patientens ben. Eftersom dessa nerver är betydligt tunnare behöver vi flera sådana transplantat. När vi tar bort hudnerver får patienten ärr och känselbortfall på benet. Eftersom det inte finns så många nerver att transplantera söker vi alternativ. På Norrlands universitetssjukhus har vi valt att fokusera på odlade stamceller. 

Den nationella gruppen för stamcellsbehandling har beslutat att den sortens behandling - Advanced therapeutic medical product, ATMP - ska koncentreras till Norrlands universitetssjukhus. Vi har fått stöd att investera cirka 40 miljoner kronor i renrum och laboratorier. 

När nervceller skadas är det viktigt att de ändå kan stimulera sina utskott att växa. Vi försöker förhindra att cellerna dör genom att tillföra läkemedel eller vuxna stamceller som producerar nervskyddande faktorer. Vi har också kunnat visa att vuxna stamceller minskar celldöden. Genom att kombinera syntetiska nervimplantat med sådana celler hoppas vi få nervcellerna att överleva och läka bättre. 

Vi odlar och lagrar mänskliga stamceller för transplantation. Hittills har vi främst studerat hur cellerna får nervcellen att överleva och växa.

Vi hoppas lära oss mer om varför känselnervceller är mera sårbara än rörelsenervceller och varför vissa överlevande celler inte växer ut efter operation.

40 miljoner till renrum och laboratorier

Knutet till umeå universitets forskningslokaler finns ett nybyggt djurhus med ”state of the art”-lokaler och operationssalar. 

Klinisk forskning, framför allt kring stamceller och nervskador, bedriver vi på Norrlands universitetssjukhus. Totalt har cirka 40 miljoner kronor investerats i renrum och laboratorier.

Det finns även en experimentell 9,5 Tesla MR-kamera med kringutrustning och en 3,0 Tesla MR-kamera för kliniska studier. Båda är viktiga för diagnos och prognos vid plexus brachialisskador.

För behandling med stamceller har vi fått betydande anslag via det så kallade Nationella vävnadsdirektivet som initierades av Socialdepartementet år 2008. 

Vi har också fått anslag från bland annat  EU:s strukturfonder i samarbete med VLL, Umeå kommun och Region Västerbotten, EU:s ramprogram, Vetenskapsrådet, Umeå universitet, Kempefonden och Wallenbergfonden. 

Nationella och internationella samarbeten

Vi har också ett omfattande samarbete med två av Storbritanniens tre nationella centrum för behandling av plexus brachialisskador. Under 20 år har flera Umeåläkare arbetat vid universitetssjukhusen i Leeds och Glasgow som en del av detta samarbete. 

Samtidigt har Leeds ansvarige plexuskirurg varje år under några veckor opererat i Umeå och ett flertal brittiska doktorer har avlagt examin vid Umeå universitet.

 

Bildtext: Behandling med stamceller vid nervskador är fokuserad till Umeå. Här har vi kombinerat syntetiska nervimplantat med vuxna stamceller för att förbättra överlevnad och läkning.

 

 

 

Professor i handkirurgi Mikael Wiberg
E-post
mikael.wiberg@regionvasterbotten.se