Huvudansvariga handledare

Här hittar du kontaktuppgifter till våra huvudansvariga handledare för varje ämne inom ST-utbildning vid Tandläkarhögskolan i Umeå.

Käkkirurgi
Carina Lundqvist
E-post: carina.lundqvist@regionvasterbotten.se

Pedodonti
Pernilla Lif Holgersson
E-post: pernilla.lif@regionvasterbotten.se alt pernilla.lif@umu.se

Johanna Gyll
E-post: johanna.gyll@regionvasterbotten.se

Ortodonti
Charlotta Svanberg
E-post: Charlotta.svanberg@regionvasterbotten.se

Marie Marklund
E-post: marie.marklund@umu.se

Bettfysiologi
Anders Wänman
E-post: anders.wanman@regionvasterbotten.se alt anders.wanman@umu.se

Odont radiologi
Per Erik Legrell
E-post: pererik.legrell@regionvasterbotten.se

Oral protetik
Stina Morén
E-post:stina.moren@regionvasterbotten.se

Margareta Blomdahl Thorén
E-post: margareta.thoren@umu.se

Endodonti
Malin Brundin
E-post: malin.brundin@umu.se

Parodontologi
Carola Åberg-Höglund
E-post: carola.hoglund.aberg@regionvasterbotten.se

Peder Wilhelmsson ST studierektor
E-post
peder.wilhelmsson@regionvasterbotten.se
Marie Nystedt ST-administratör
E-post
marie.nystedt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 14