Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrum i Region Västerbotten har bildats genom ett organisatoriskt samgående mellan klinisk farmakologi i Umeå, läkemedelskommitté, läkemedelsenheten och klinisk farmaci - läkemedelsgenomgångar.

Läkemedelscentrums ledningsgrupp

Jörn Schneede, enhetschef
Bo Sundqvist, ordförande läkemedelskommittén

Personal

Läkemedelscentrum utgörs av läkare, sjuksköterskor, apotekare, receptarier och administrativ personal samt alla deltidsaktiva medarbetare inom läkemedelskommittén. 

Lokaler

Läkemedelscentrum finns i Umeå på Norrlands universitetssjukhus och på Skellefteå lasarett.

Kontakt

Enhetschef: 090-785 12 35
LK-ordförande: 090-785 85 65

E-post: lakemedelscentrum@regionvasterbotten.se

Jörn Schneede Enhetschef
E-post
jorn.schneede@regionvasterbotten.se