Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden är verksamhetsansvarig nämnd för den verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdena Sjukhusvård, Primärvård, Tandvård och Funktionshinder och habilitering.

Nämnden har 13 ledamöter. Nämndens presidium består av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande.

Presidium

 Anna-Lena Danielsson

Ordförande (regionråd)
Anna-Lena Danielsson (S)

Kontaktuppgifter till Anna-Lena Danielsson

 

 Lars Bäckström

1:e vice ordförande Lars Bäckström

Kontaktuppgifter till Lars Bäckström

 

 Kjell Bäckman

2:e vice ordförande Kjell Bäckman

Kontaktuppgifter till Kjell Bäckman

Visa alla förtroendevalda i hälso- och sjukvårdsnämnden

Johanna Salomonsson Sekreterare
E-post
johanna.salomonsson@regionvasterbotten.se