Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för det regionala tillväxtarbetet inom områdena Digitalisering, Externa relationer, strategisk platsutveckling och kommunikation, Näringslivsutveckling och innovationssystem, Regional kulturverksamhet, Tillväxtpolitik, analys och samhällsbyggnad, Kollektivtrafik samt Utbildning och kompetensförsörjning.

Nämnden har 13 ledamöter och 11 ersättare. Nämndens presidium består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Dessa utgör även nämndens arbetsutskott.

Presidium

Richard Carstedt

Ordförande (Regionråd)
Rickard Carstedt (S)

Kontaktuppgifter till Rickard Carstedt

 Åsa Ågren Wikström

1:e vice ordförande
Åsa Ågren Wikström (M)

Kontaktuppgifter till Åsa Ågren

 

 L G

2:e vice ordförande
Lennart Gustavsson (V)

Kontaktuppgifter till Lennart Gustavsson

 

Visa alla förtroendevalda i regionala utvecklingsnämnden

 

Protokoll från regionala utvecklingsnämnden

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden

 

Heléne Idahl Regionrådsassistent till Regionrådet Rickard Carstedt (S)
E-post
helene.idahl@regionvasterbotten.se
Telefon
070-280 57 12
Nina Olofsdotter Nämndsekreterare, utredare
E-post
nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se
Mobil
073-039 28 06
Jonathan Lundberg Nämndsekreterare, utredare
E-post
jonathan.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-283 57 45
Linn Nilsson Nämndsekreterare, utredare
E-post
linn.d.nilsson@regionvasterbotten.se
Mobil
076-135 85 54