Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för det regionala tillväxtarbetet inom områdena Digitalisering, Kommunikation och externa relationer, Näringslivsutveckling och innovationssystem, Regional kulturverksamhet, Tillväxtpolitik, analys och samhällsbyggnad samt Utbildning och kompetensförsörjning.

Nämnden har 13 ledamöter. Nämndens presidium består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Dessa utgör även nämndens arbetsutskott.

Presidium

Ordförande (Regionråd)
Rickard Carstedt (S)

Kontaktuppgifter till Rickard Carstedt

 

 Åsa Ågren Wikström

1:e vice ordförande
Åsa Ågren Wikström (M)

Kontaktuppgifter till Åsa Ågren

 

2:e vice ordförande
Lennart Gustavsson (V)

Kontaktuppgifter till Lennart Gustavsson

 

Visa alla förtroendevalda i regionala utvecklingsnämnden

Protokoll från regionala utvecklingsnämnden

 

 

Heléne Idahl Regionrådsassistent till Regionrådet Rickard Carstedt (S)
E-post
helene.idahl@regionvasterbotten.se
Telefon
070-280 57 12
Jonathan Lundberg Nämndsekreterare, utredare
E-post
jonathan.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-283 57 45
Mona-Lisa Fjellström Nämndsekreterare, utredare
E-post
mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-656 37 38
Nina Olofsdotter Nämndsekreterare och utredare regionala utvecklingsnämnden
E-post
nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se
Mobil
073-039 28 06