Käkkirurgi

Vid käkkirurgi gör vi olika operationer i munhåla och omgivande vävnad, exempelvis avlägsnar tänder och sätter in implantat. Vi opererar också käkställningsfel, käkleder, bentransplantationer och gör rekonstruktioner av käkben. Viss kirurgi utför vi i samarbete med öron-näsa-hals- och plastikkirurgiska klinikerna.

Käkkirurgi 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Käkkirurgiska kliniken Umeå

Käkkirurgi 1177.se

Akuta omhändertagande av tand- och käkskador sker dygnet runt och vår jourhavande nås lättast via Larmcentralen tel 112, via akuten eller sjukhusens växel.

För att förbättra tillgängligheten i hela Västerbotten utförs även konsultationer vid folktandvårdkliniker i länet. Akuta fall tar vi emot omedelbart vid vår klinik, medan övriga prioriterade fall erbjuds undersökning inom tre månader. Vi samverkar med Umeå universitet i grund- och vidareutbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete. Det innebär att patienter hos oss även kan bli erbjudna att få undersökning och behandling utförd av student, då till en lägre kostnad.

Till oss kommer patienter antingen genom remiss från ordinarie tandläkare/läkare eller direkt vid akuta olycksfall.

Mer information 

Öron- näsa-hals- och käkkirurgi

Kontakta oss

Postadress
Käkkirurgi
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

 

Carina Lundqvist Medicinsk chef och ämnesansvarig
E-post
carina.lundqvist@regionvasterbotten.se