Parodontologi

Parodontologi är den specialitet inom tandvården som diagnostiserar och behandlar sjukdomar i vävnaderna runt tänder och implantat.

Parodontologi på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till på Parodontogi Tandläkarhögskolan?

Parodontologi Tandläkarhögskolan 1177.se

Vi utför implantatbehandlingar och behandlar inflammationstillstånd i anslutning till dentala implantat. Vi erbjuder rekonstruktiv behandling med regenerativa tekniker eller mucogingival kirurgi av lokala defekter i den ben- och mjukvävnad som omger tänder och implantat. Inom vårt ansvarsområde diagnostiseras och behandlas också munslemhinneförändringar med anknytning till gingivala (parodontala) vävnader.

Vi samverkar med Umeå universitet i grund- och vidareutbildning samt i forsknings- och utvecklingsarbete. Vår pågående forskningsverksamhet fokuserar på parodontal infektion och inflammation samt ärftlighet kring parodontit, med en målsättning att ytterligare kunna förbättra diagnostik och behandlingsmetoder av tandlossningssjukdomen.

Vår konsultverksamhet för allmäntandvården syftar till att stödja tandläkare och tandhygienister i planering och behandling av patienter med tandlossningsproblem. Verksamheten bygger på ett nära samarbete med ordinarie tandläkare eller tandhygienist. Vi har ett nära samarbete med andra specialister inom närliggande områden.


Verksamhetsbeskrivning

 • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

 • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

 • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

 • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

 • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa regionsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.


  Ämnesansvarig:
  Carola Höglund-Åberg, övertandläkare
  E-post: carola.hoglund.aberg@regionvasterbotten.se

  Postadress
  Specialisttandvården
  Parodontologi
  Tandläkarhögskolan
  901 85 Umeå

Linda Forsberg Pettersson Verksamhetschef Parod, Protetik o Orofacial medicin
E-post
Linda.Forsberg.Pettersson@regionvasterbotten.se
Gerd Jacobsson Avdelningschef
E-post
gerd.jacobsson@regionvasterbotten.se