Aktuella utvecklings- och innovationsprojekt

Vi bedriver ett flertal utvecklings- och innovationsprojekt hos oss. Här kan du läsa mer om några av våra pågående projekt.

Integrerad vård och omsorg på distans (iVOPD) 
iVOPD är ett nordiskt samarbete för integrerad vård och omsorg, med stöd av distanslösningar.

CRANE
 
Projektet CRANE syftar till att utveckla en integrerad egenvårdsmodell för att förbättra kroniska patienters välbefinnande.

SelfCare - Self-management of health and wellbeing in rural areas
Projektets övergripande vision är att förbättra tillgången till kulturellt säkra tjänster för vård och omsorg för människor som bor i glesbygd, med stöd av ett innovativt ramverk.

TIQUE
 
TIQUE är ett samarbete som syftar till att minska antalet akuta inläggningar för patienter med avancerad hjärtsvikt, och öka vården i hemmet och vårdmöjligheterna.

Ledning och styrning för jämlik hälsa i Homa Bay, Kenya
Projektet ska etablera strukturer och processer för en högkvalitativ funktionell lednings- och samordningsfunktion för jämlik hälsa i Homa Bay County, Kenya.

Digitala verktyg för bättre beredskap mot klimatkänsliga hälsohot
Projektets syfte är att etablera och införa nya arbetssätt för att effektivisera bekämpningen av klimatkänsliga, vektorburna sjukdomar.