Oral protetik

Oral protetik (ersättning av medfödda eller förvärvade tandförluster) är den specialitet inom tandvården som arbetar med utredning, konsultation, terapiplanering, kostnadsförslag och behandling vid partiell eller total tandlöshet.

Oral protetik på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till på Protetik vid Tandläkarhögskolan?

Protetik Tandläkarhögskolan på 1177.se

Stor del av behandlingarna sker med avancerad teknik, exempelvis CBCT, guidning inför implantatbehandling och oral scanning.

Vårt kliniska arbete omfattar i första hand utredning och behandling. Hos oss på oral protetik görs avtagbara proteser, partiella och totala plattproteser. Tandstödda kronor och broar, implantatstödda konstruktioner där en eller flera kronor kan föstas. Efter noggrann utredning utförs våra behandlingar ofta i nästa samarbete med andra specialisttandlkare.

Till oss kommer patienter endast på remiss från sin tandläkare eller läkare. Vanlig aneldning till remiss är tekniska svårigheter, stort behandlingsbehov eller konsultation.

Verksamhetsbeskrivning

 • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

 • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

 • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

 • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

 • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa regionsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.


  Ämnesansvarig:
  Kristina Ottosson, övertandläkare
  E-post: kristina.ottosson@regionvasterbotten.se

  Vårdadministratör:
  Marie Nystedt (marie.nystedt@regionvasterbotten.se)


  Postadress
  Protetik
  Specialisttandvård
  Tandläkarhögskolan
  901 85 Umeå

Linda Forsberg Pettersson Verksamhetschef Parod, Protetik o Orofacial medicin
E-post
Linda.Forsberg.Pettersson@regionvasterbotten.se
Sara Arvidsson Avdelningschef
E-post
sara.arvidsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 62 50