Pedodonti

I specialisttandvården inom barn- och ungdomstandvården är vi särskilt utbildade för att ta emot dig som har uttalade eller speciella behov av tandvård.

Pedodonti på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Pedodonti på Tandläkarhögskolan?

Pedodonti på 1177.se

Vi som arbetar inom den specialiserade barn- och ungdomstandvården kan på så vis ge denna grupp ett anpassat omhändertagande.


Det kan handla om

  • tandutvecklingsstörningar
  • olycksfallskador
  • munslemhinneförändringar
  • behandlingsproblematik.Verksamhetsbeskrivning

  • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

  • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

  • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

  • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

  • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa regionsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.

I Umeå finns Odontologiskt Kunskapscentrum i Norr för sällsynta diagnoser och funktionshinder. Verksamheten bedrivs i samarbete med institutionen för odontologi, Umeå universitet Odontologiskt kunskapscentrum i norrÄmnesansvarig:
Johanna Gyll, övertandläkare
E-post: johanna.gyll@regionvasterbotten.se


Postadress
Specialisttandvården
Pedodonti
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå

Peter Berglund Verksamhetschef Ortodonti (länsklinik) o Pedodonti
E-post
peter.berglund@regionvasterbotten.se
Anneli Lundgren Avdelningschef pedodonti
E-post
anneli.lundgren@regionvasterbotten.se