Klinisk mikrobiologi, PNA

Här hittar du rekommenderade analyser under klinisk mikrobiologi.

COVID-19 antigentest - PanbioTM

PanbioTM COVID-19 antigentest är ett snabbtest som i Region Västerbotten används för screening av patienter och vårdpersonal med låg risk för Covid-19. Testet kan upptäcka oväntade fall av Covid-19 men det kan INTE utesluta Covid-19. Vid symptom eller vid familjesmitta behövs PCR-test.
Kontakta Klinisk Mikrobiologi om ni vill använda testet på annat sätt. Det krävs en riskbedömning för att avgöra när det räcker med antigentest och när prov för PCR-test behövs.

Det finns två olika typer av tester

  • Test för NPH-provtagning används på patient eller för assisterad personalprovtagning. Utförs av undersköterska, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller läkare.
  • Test för näsprovtagning används för egenprovtagning av personal.

Observera att testen har olika beställningsnummer och svaret registreras under olika analyser i RoS, se respektive metodbeskrivning.

Mätområde: Negativt - Ej påvisad Covid-19 (SARS-CoV-2) infektion
                         Positivt - Påvisad Covid-19 (SARS-CoV-2) infektion
Förpackningsstorlek: 25 st test/förpackning.

OBS!
Innan du får utföra antigentest för Covid-19 måste du läsa igenom alla filerna i utbildningsmaterialet för respektive test och se tillhörande instruktionsfilm. Det ska dokumenteras på din arbetsplats vilken utbildning du genomfört och när. Du ska också få information om var testen förvaras och hur positiv och negativ kontroll hanteras samt dokumenteras. Rutiner för hur testet ska användas och tolkas måste finnas på den enhet där du arbetar.

 

Utbildningsmaterial: NPH-provtagning

 

Utbildningsmaterial: Egenprovtagning (näsprov)

 

För ansvariga chefer och PNA-ombud

 

Bakgrundsinformation om antigentester för covid-19

 

Har du frågor?

Kontakta order.provtagningsmaterial.mikrobiologi@regionvasterbotten.se.

 

Mononukleos - MNITOP® OPTIMA IM

MNITOP® OPTIMA IM är ett snabbtest som påvisar heterofila antikroppar av IgM-typ. Dessa antikroppar förekommer oftast vid mononukleos. Smittsam mononukleos, IM, är en akut herpesvirusinfektion som främst orsakas av primärinfektion med Epstein-Barr-virus, EBV.

Testet är mycket enkelt att utföra och kan utföras på kapillärblod, venblod, serum eller plasma. Resultatet fås på 5 minuter.

Mätområde: Negativt - provet innehåller inga heterofila antikroppar. 
                         Positivt - provet innehåller heterofila antikroppar
Förpackningsstorlek: 20 st test/förpackning.

Arbetsdokument

 

Strep A - OSOM®

OSOM® Strep A Test (Svalg Prov) är ett test för att detektera Strep A-antigen i svalgprov som hjälpmedel för att diagnostisera Grupp A Streptokockinfektion. Svar erhålls efter 5 minuter.

Mätområde: Negativt - provet innehåller inte Strep A-antigen.
                         Positivt - provet innehåller Strep A-antigen
Förpackningsstorlek: 50 test/förpackning

Arbetsdokument