Klinisk mikrobiologi

Välkommen till Klinisk mikrobiologi som omfattar klinisk bakteriologi och klinisk virologi.

Öppettider för provinlämning

Vardagar: 7.30-16.15
Lördagar 7.30-14
Söndagar 8-13

Övrig tid inlämning på gemensamma provinlämningen, Klinisk kemi

Akut SARS-CoV-2, Influensa A/B och RS analyser

Ändrade rutiner vid beställning av akuta analyser från och med 2023-01-09, se separata dokument för Umeå samt Skellefteå och Lycksele. 

Akut analys jourtid Umeå av SARS-CoV-2, Influensa A och B, RSV pdf

Akut analys Skellefteå och Lycksele av luftvägsdiagnostik, PCR-panel inkl SARS-CoV-2 pdf

Information avseende Tuberkulosdiagnostik vid Klinisk mikrobiologi NUS

Mykobakterier och Francisella tularensis-diagnostik, Klinisk mikrobiologi NUS

Säkerhetslaboratoriet vid Klinisk mikrobiologi i Umeå är åter öppet från och med 2024-03-01.

Välkomna med prover avseende analys av Mykobakterier och Francisella tularensis.

Var god se våra provtagningsanvisningar för information om provtagning (https://webappl.vll.se/provtagningsanvisningar).

Provtagningsanvisningar

Alla Laboratoriemedicins provtagningsanvisningar finns samlade i en gemensam webportal. Om du skriver in ”mikrobiologi” i sökrutan högst upp efter att du gått in på länken nedanför så visas endast våra provtagningsanvisningar.

Fall av infektionssjukdomar eller bärarskap som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen kommer att meddelas Folkhälsomyndigheten.

Beställning av remiss - externa kunder (ej RoS-anslutna)

Kontakta Mediq 090-785 11 81

Remiss rosa kant, Artikelnr VLL 1222 (bl a Tularemi)
Remiss gul kant, Artikelnr VLL 2374

För mer information: