Sektioner

Organisatoriskt har vi vår mikrobiologiska enhet indelad i tre sektioner:

  • Molekylärdiagnostik
  • Odlingsdiagnostik, substratavdelning och provhantering
  • Serologisk diagnostik och sekretariat

För mer information om respektive sektion, se menyn till höger.