Biobanken norr

Biobanken norr erbjuder ett säkert, effektivt och resursbesparande sätt att skapa möjlighet för forskning baserad på biobanksprov. Detta samtidigt som vi kan säkerställa spårbarhetskraven som biobankslagen ställer på insamlad information.

Huvudman för Biobanken norr är Region Västerbotten. Laboratoriemedicin Västerbotten ansvarar organisatoriskt för Biobanken norr.

Uppgifter:

  • att ansvara för alla kliniska provsamlingar som finns under respektive specialitet inom Laboratoriemedicin

  • att ansvara för alla forskningsprovsamlingar som hanteras och förvaras inom enheten

  • att verka för nyinsamling och för att öka tillgängligheten till befintliga prov samt för att göra norra sjukvårdsregionen attraktiv för forskning

  • att erbjuda service till forskare genom att bistå med rådgivning vid etikansökan, upprättande av avtal enligt biobankslagen, hantering, märkning, förvaring och distribution av prov

Aktuell information

Här samlar vi aktuell information om vår verksamhet

Tillsynsmyndighet

Alla svenska biobanker måste registreras hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Biobanken norr har registreringsnummer 472. Biobanksansvarig är Marlene Karlsson.

Provtagningsanvisningar

Alla Laboratoriemedicins provtagningsanvisningar finns samlade i en gemensam webbportal. Följ länken och välj "Provtagningsanvisningar". Skriv ”biobank” i sökrutan högst upp så visas endast våra provtagningsanvisningar.

Avdelningschef Sara Rebbling
E-post
sara.rebbling@regionvasterbotten.se
Telefon
070-279 01 41
Biobanksansvarig Marlene Karlsson
E-post
marlene.karlsson@regionvasterbotten.se