Kirurgcentrum Västerbotten

Kirurgcentrum är en dynamisk arbetsplats där vi arbetar med förbättringsarbeten och spännande projekt.

Umeå

Vår verksamhet är indelad i sektionerna bröst- och endokrin kirurgi, kärl, kolorektal, övre gastroenterologi samt urologi. Vi ansvarar för kirurgin i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen.

Vi har tre vårdavdelningar, kirurgmottagning, endoskopi- och behandlingsavdelning, urologmottagning, paramedicinenheten samt sexologiskt centrum. På mottagningarna gör vi även en del mindre operationer. På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.

I samarbete med institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap inom medicinska fakulteten vid Umeå universitet bedriver vi framgångsrik forskning med både kliniskt och prekliniskt fokus. Flera forskargrupper bedriver studier inom ämnesområdena cancer, kärlsjukdomar, metabolism och fetma, bukväggskirurgi samt bråckkirurgi. Forskning i olika projekt pågår parallellt med den kliniska vården och det finns möjligheter till vetenskaplig och yrkesmässig meritering. I vårt uppdrag ingår också utbildning och vi tar emot studenter inom flera olika yrkesgrupper.

Skellefteå

På kirurgcentrum i Skellefteå bedriver vi akut och planerad vård för patienter från hela länet inom kirurgi och urologi. Att arbeta hos oss är stimulerande, lärorikt och intressant. Vi arbetar med ständig utveckling för att ge våra patienter en trygg och god vård.

Vi har två vårdavdelningar, kirurg- och urologmottagning samt en endoskopienhet. På mottagningen gör vi även mindre operationer.

På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård samt tar emot jourfall från akutmottagningen. Omvårdnaden präglas av en helhetssyn där många lika yrkeskategorier samarbetar för bästa resultat. Vi bedriver även palliativ vård.

Vi tar emot studenter från olika yrkeskategorier och det bedrivs en del forskning på kliniken.

Verksamhetschef Stig-Evert Thornberg
E-post
stigevert.thornberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 46
Mia Öhman HR-partner
E-post
mia.ohman@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 90 33