Salut under graviditeten

Salut-satsningen startar redan under graviditeten då de blivande föräldrarna kan vara mottagliga för att förändra sina levnadsvanor och främja sin hälsa för barnets skull. Salut-satsningens insatser handlar om att stärka föräldraskapet och främja det väntade barnets fysiska och psykiska hälsa.

Gravid

Här kan du läsa om vad som händer i kroppen under graviditeten och om förlossning.

Om graviditet på 1177.se

Samverkan

Personal inom mödrahälsovård, folktandvård och barnhälsovård samverkar kring barnets och föräldrarnas hälsa, hälsoformulär och föräldraträffar.

 

De blivande föräldrarna fyller i var sitt Hälsoformulär om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Barnmorskan använder hälsoformulären som stöd i hälsosamtalet med de blivande föräldrarna. Motiverande samtalsmetodik används i hälsosamtalen för att främja goda levnadsvanor.

Föräldrar är viktiga förebilder. 

Barn och förälder som borstar tänderna

Tandhälsokort sida 2

Tandhälsokort beställs från folktandvarden.salut@regionvasterbotten.se